DATABASE Warning: in /index.php on line 5
รากปลาไหลเผือก ตงกัตอาลี สมุนไพร หน้าแรก

               

My marquee text
 
คนสมัยก่อนนิยมนำสมุนไพรที่มีอยู่ตามพื้นบ้านมา
ใช้เป็นยารักษาโรคซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและ
หาได้ไม่ยากนำมาปรุงใช้เองโดยไม่มีกระบวนการอันยุ่งยาก
ตามแบบฉบับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
   และด้วยในปัจจุบันกระแสสมุนไพรได้รับความนิยมอย่างมาก
มีวิวัฒนาการมากมาย เทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาเกี่ยวข้อง
   การนำสมุนไพรหลากหลายชนิดมาใช้ถือเป็นภูมิปัญญา
ที่น่ามหัศจรรย์
และยัง ช่วยฟื้นฟูสิ่งเเวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้
   ช่วยกันขยายพันธุ์พืชสมุนไพรต่าง ๆ
   และเป็นอีกหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ
   เข้ามาในเมืองไทยเพื่อซึมซับอารยธรรมของชาติไทย
   ที่ไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือนได้การแปรภูมิปัญญาและทรัพย์
   ของแผ่นดินเป็นทุน จะช่วยให้อนาคตของสมุนไพรไทย
   รวมทั้งการท่องเที่ยว เกษตรกรไทย การจ้างงานต่างๆ
ได้หมุนเวียน ช่วยให้เราคนไทยที่มีต้นทุน
ทางภูมิปัญญาอย่างอุดมสมบูรณ์
 
              เอก ซาโว 21/4/53

เซ็กซ์เสื่อม เสื่อมสมรรถภาพ  นกเขาไม่ขัน  …….. รักษาได้

อาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
นกเขาไม่ขัน หล่มปากอ่าว อวัยวะเพศไม่แข็ง

ลักษณะคือภาวะของอวัยเพศไม่แข็งตัว เสื่อมสมรรถภาพ
หรือ นกเขาไม่ขัน ไร้ซึ่งอารมณ์ หรือ มีอารมณ์แต่ไม่แข็ง บ้างคน
 แข็งตัวเพียงเล็กน้อยแล้วก็ หดลงแบบว่า ล่มปากอ่าว
แย่ไปกว่านั้นบ้างท่านอาจเสร็จเร็วเกินไป ที่เรียกกันว่า
นกกระจอกไม่ทั่นกินน้ำ

สาเหตุที่ส่งผลให้เป็น โรคเสื่อมสมรรถภาพ

โดยลักษณะทั่วไปของ สภาพร่างกายผู้ชาย โดยปกตินั้นคือ
สมองจะกระตุ้นให้เกิดอาการหลั่งของสารที่เรียกความรู้สึก
กระตุ้นให้เลือดไหล่เวียนลงสู่อวัยวะเพศ
โดยสารที่นี่มีชื่อเรียกสากลว่า ไซคลิกจีเอ็มพี C- GMP
ลักษณะช่วยทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ทำให้เส้นเลือด
บริเวณอวัยวะเพศขยายตัว ทำให้มีการสูบฉีดเลือด หรือ
โลหิต เข้าไปที่องค์ชาติของคุณผู้ชาย
เมื่ออวัยวะเพศชาติแข็งเต็มทีแล้ว เนื้อเยื้อที่หุ้มอยู่ผนังนอก
และผนังในองค์ชาติ เมื่อใหญ่เต็มที่แล้วกระบวนการทางธรรมชาติ
ผนังเหล่านั้นจะป้องกันไม่ให้เลือดไหล่ย้อนกลับ ขยายให้ใหญ่เต็มที่
และ ปิดกั้นไม่ให้ไหล่ย้อนกลับ

แต่สำหรับผู้ที่มีอาการนกเขาไม่ขัน เสื่อมสมรรถภาพ ล้มปากอ่าว
อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั้งเร็วเสร็จไวโดยส่วนมากจะมีปัญหาอยู่
ตรงที่เนื้อเยืออวัยวะเพศจะไม่สามารถขยายตัวมากพอที่จะ
ปิดกั้นการไหล่เวียนกลับของโลหิต ( เลือด ) ทำให้เลือด
ที่จะไหล่ลงสู่อวัยวะเพศไม่เต็มที่ จึงทำให้อวัยเพศไม่แข็งตัว
ได้มากพอ หรือ แข็งแล้วก็ไม่ได้ปฎิติภาพอย่างที่ควรเป็น

มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา เสื่อมสมรรถภาพ ฮืม

มันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุนะครับ แต่เราจะวิเคราห์ภาพรวมใหญ่ๆดีกว่า
สาเหตุที่มาของอาการเซ็กซ์เสื่อม นกเขาไม่ขัน อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
ล่มปากอ่าว  เสื่อมสมรรถภาพ  นกกระจอกไม่ทั่นกินน้ำ
สำหรับคุณผู้ชายที่อายุยังไม่มาก สุขภาพยังดี
ปัญหาการไม่แข็งตัวหรือไม่สามารถรักษาการแข็งตัวขององค์ชาติเอาไว้ได้
มีสาเหตุหลากหลายประการ บ่อยครั้งเราพบว่า
ชายไทยเริ่มมีอารมณ์ที่ออกไปทางเพศหญิง
แรงกระตุ้นหรือฮอโมนเริ่มเปลี่ยน สิ่งสำคัญก่อนที่จะสายเกินแก้
บ่อยครั้งเกิดจากปัญหาทางด้านจิตใจ แต่บางทีก็มีสาเหตุจาก
ทางร่างกายด้วยเช่นกัน หรือ บ้างท่านอาจผสมผสานหลายกัน
งั้นเราจะบอก 2 ปัญหาหลักๆก่อนนะครับ

ปัญหาที่มาจาก ทางจิตใจ

อาจเกิดจากความตื่นเต้น ความเครียด กังวล
เหนื่อยล้าจากการทำงาน อ่อนเพลีย แรงกระตุ้นอารมณ์
ที่อยากได้ไม่เพียงพอ ความคิดที่เริ่มแปลกใหม่
จินตนาการเซ็กรูปแบบใหม่ คู่นอนเริ่มไม่หน้าสนใจ
ส่งผลให้เราหมดอารมณ์ หรือ แม้แต่คุณภาพของเซ็ก
ที่ได้จากคู่นอนไม่ดีพอ เกิดอาการต่อต้านบ่อยเข้า
อาจหมดความต้องการทางเพศสะสมจน
อวัยวะเพศไม่ทำงานก็มีผลได้ นั้นคือ
ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางจิตใจ

ปัญหาที่เกิดจากสภาพร่างกาย

โดนส่วนมากเกิดจากมีโรคประจำตัว เลือดน้อย โลหิตจาง
โรคเบาหวาน ความดั้น หัวใจ มีอาการบาดเจ็บตามร่างกาย
ปวดตามข้อกระดูก โรคเสื่อมต่างๆของร่างกาย
สาเหตุของการผ่าตัด คลิบ ก็ส่งผลให้เป็นได้นะครับ
การสูบหรี่จัด  ดื่มสุรา พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือ
แม้แต่ผู้ที่ติดสารเสพติดก็มีสารเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ครับ
 มีอาการเป็นโรคลมชัก ร่างกายสมดุลของฮอโมนไม่คงที 
กล้ามเนื้อตาย เอ็มเอส หรือ ที่เรียกว่า
โรคปลายประสาทอักเสบ

ควรแก้ไขอย่างไรกันดี ……..

ปัญหาส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเห็นชัดเจน
สำหรับผู้ที่มีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน
อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ล่มปากอ่าว
แต่กระนั้นแล้วก็ตามเราได้สำรวจแล้วพบว่า 95 %
ของผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการเซ็กซ์เสื่อม กรณีทั้งหมดสามารถรักษาได้
แก้ไขและป้องกันได้  วีธีต่อไปนี้คือการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพ
ที่เราวิเคราะห์มาว่าได้ผลครับ

เซ็กซ์คือเรื่องของคน 2 คน

การแก้ไขปัญหาเสื่อมสมรรถภาพ นกเขาไม่ขัน ล่มปากอ่าว
อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งเร็ว เสร็จไว  นกกระจอกไม่ทั่นกินน้ำ
ปัญหาเหล่านี้จะหายไปได้ การเปิดเผยความจริงและพูดแบบจริงใจ
( อย่าแรงเกินไปนะครับ บ้างครั้งเรื่องบ้างเรื่องก็ละเอียดอ่อนเกินไป )
การรับฟังซึ่งกันและกันมากขึ้น ทำให้กิจกรรมเซ็กซ์ของคุณ
มีความสุขแสนวิเศษไปเลยนะ

ปรึกษาหมอหรือผู้เชียวชาญ

การปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง หรือ ปรึกษาผู้เชียวชาญที่เราเช็คข้อมุลแล้ว
หน้าไว้ว่างใจ อาจจะช่วยสำรวจและเชื่อมโย่งของปัญหาให้คุณได้
คุณผู้ชายกับปัญหาโรคเสื่อมสมรรถภาพ
ยังสามารถให้คู่นอนหรือภรรยารับฟังวิธีแก้ปัญหาได้
บ้างครั้งอาจบอกถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ทางออก
เพื่อแก้ไข ได้อย่างราบรื่นและเข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย

สร้างสีสันให้กับกิจกรรมเซ็กซ์

การเปลี่ยนแปลง มุมแบบใหม่ๆ หากิจกรรมหรือสร้างอารมณ์ดีๆ
เพื่อเพิ่มความเร้าใจ หน้าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ช่วยแก้ไข
การเสื่อมสมรรถภาพได้นะครับ บ้างท่านอาจต้องแก้ไขปัญหา
ที่กิจวัตรประจำวัน จากงานที่เครียด กังวลแล้วปล่อยใจ
ไปตามอารมณ์ในเวลาเซ็กๆบ้าง  จากมุมห้องเล็กๆก็
เปลี่ยนเป็นห้องน้ำ ห้องครัว ห้องรับแขก  โซฟา ก็ไม่เลวเลยนะ

บำรุงด้วยยา แก้เสื่อมสมรรถภาพ ตัวช่วยดีๆจากเรา

ยาบำรุงคือตัวช่วยที่ส่งผลให้อาการของคุณดีขึ้นได้อย่างชัดเจน
ด้วยส่วนผสมและการคิดสูตรเพื่อ สร้างฮอโมน หรือ
นำยาสมุนไพร่มาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ร่างกายของคุณดีขึ้น
แก้ไขปัญหาเกี๋ยวกับเซ็กและกระตุ้นระบบ
ไหล่เวียนโลหิตของคุณให้มา มีชีวิตอีกครั้ง
ด้วยผลิตภัณท์ของเรา ตัวยาที่ได้รับการรับรองว่า
ทานแล้วเห็นผล ปลอดภัยโดยไม่มีสารตกค้างเราจึงมั่นใจ
ที่จะบอกต่อให้คุณกับมามีความสุขอีกครั้งสำหรับ
กิจกรรมเซ็กๆระหว่างคุณและคู่รักได้เป็นอย่างดี

 เมื่อต้องการรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพ 

ผมทาน SAVO เป็นครั้งคราวเพื่อรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพ
และ กินรากปราไหลเผือก เพื่อบำรุงสุขภาพ
เพื่อรักษาอาการและดึงความเป็นชายกลับมาอย่างถาวร
เมื่อทานเป็นประจำ  ซาโว เป็นยาแคปซูลใช้เพื่อรักษาอาการ
นกเขาไม่ขัน อย่างถาวร เป็นการคืนความเป็นชายให้กับท่านชาย
 ด้วยสินค้าที่ทำมาจากส่วนผสมที่มาจากสมุนไพรทั้งสิ้น
ให้ผลเหมือนไวอากร้าแต่ผลข้างเคียงไม่มี ทำให้ท่านสุภาพบุรุษ
ไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยกับ ผลิตภัณฑ์ ถือเป็นยาบำรุงชั้นยอด
ด้วยส่วนผสมของ สารสกัดจากโสม และถั่งเช่า
อันถือเป็นยาอายุวัฒนะมาช้านานของชาวจีน
ซาโว เป็นสินค้าเกรดA ฟรีเมี่ยม ช่วยในการบำรุงกำลัง
ได้รับมาตรฐาน อย. GMP HACCP 
เป็นสินค้า  คืนความเข็มแข็งให้กับท่านผู้ชาย
และลดความเครียดต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน

ซาโว แคปซูล กล่องละ 350 บาท
3กล่อง 1000 บาท ส่งฟรี
5กล่อง 1500 บาท ส่งฟรี

      


 

   


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

  
  
 ชมวันนี้ 73 คน
 เมื่อวาน 69 คน
 เดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2397 คน
35322 คน
250229 คน
เริ่มเมื่อ 2010

Copyright (c) 2006 by Your Name
Design by Metamorphosis Design